Corona update


Corona en bezoek

 

Oprechte dank,...

Aan medewerkers, vrijwilligers, vakantiejobs, familie, sympathisanten. Al maanden lang heb je zorg gedragen voor een ander, ook al was je vaak bang. Je zorgt, je geeft, je houdt je groot, een rots in de branding, voor een ander de held in nood.

Al onze plannen om verder te groeien naar een open huis, werden ‘on hold’ gezet. Wat opgestart werd zoals het dorpsrestaurant, het bewegingscentrum, de gezelschapspelen-,  koersbal-, dans- en muzieknamiddag moesten we noodgedwongen stop zetten.

Maar dankzij de veerkracht van onze medewerkers, bewoners, families en niet te vergeten onze vrijwilligers/buddy’s hielden we ons rechtop. De creativiteit groeide om samen met de bewoners te zoeken naar zinvolle dagbesteding. Alles werd in het werk gesteld om zoveel als mogelijk contact te houden met de familie. Een stabiele bezoekersregeling werd uitgewerkt en we hopen deze te kunnen aanhouden ook in perioden met nieuwe pieken.

De oprechte boodschappen, geschenken van de firma’s, gulle schenkers, de gemeente en de families deden ons deugd. Ze brengen tegenwicht aan alle negatieve boodschappen in de media over de woonzorgcentra.

Onze deuren gaan geleidelijk aan weer open. We zijn nog niet van het virus af maar we leren ermee omgaan. Handen ontsmetten, registreren en mondmaskers dragen om onszelf en onze bewoners te beschermen, afstand houden en leren omgaan met bubbels.

Bezoekregeling:

  • mantelzorger: hulp bij maaltijden of zorg, bij zwaar zieke bewoners of partners kunnen steeds op bezoek komen na overleg met coördinator woonzorg
  • kamerbezoek: enkel toegelaten voor familie, dagelijks volgens tijdstip van afdelingsbubbel
  • loketbezoek: voor vrienden, buren mits vastleggen van afspraak op voorziene tijdstippen

Concrete info via 051 61 10 82 of hetlaar@gvo.be