Woonzorggroep GVO introduceert de Vlaamse Tilthermometer

Op dinsdag 5 oktober – niet toevallig aan het begin van de maand van de ergonomie - ondertekenen alle huizen van Woonzorggroep GVO het charter waarin zij zich engageren om in samenwerking met Zorgergonomie de Vlaamse Tilthermometer te implementeren in hun hef- en tilbeleid. Hiermee is Woonzorggroep GVO een van de pioniers in Vlaanderen om deze wetenschappelijk onderbouwde evaluatietool op grote schaal uit te rollen in de dagdagelijkse werking van haar woonzorgcentra.


De Tilthermometer in het kort
De Vlaamse Tilthermometer werd in samenwerking met de Vlaamse Ergonomievereniging (VerV) ontwikkeld voor de zorgsector en helpt om de risico's bloot te leggen die gepaard gaan met het verplaatsen van personen. De tool gaat na welke fysieke belasting zorgmedewerkers ondergaan en in welke mate hulpmiddelen en methodes correct gebruikt worden. Deze registratie laat toe om probleemsituaties in kaart te brengen en op basis van praktische richtlijnen verbeteringen door te voeren. De Tilthermometer is een belangrijke schakel in een aangepast preventiebeleid.

Een professioneel hef- en tilbeleid
Er zijn binnen Woonzorggroep GVO al heel wat inspanningen geleverd, zowel op het vlak van infrastructuur en materiaal/hulpmiddelen als in vorming van medewerkers, om het correct heffen en tillen op de werkvloer te ondersteunen. Met de introductie van Tilthermometer zetten we een volgende stap in die ondersteuning en in de algemene preventie van fysieke klachten bij het zorgpersoneel.

Door op een gestructureerde manier tilsituaties te evalueren - Wordt de rug niet te fel belast? Gebruikt men het hulpmiddel correct? enz.. - kunnen we kijken hoe en waar aanpassingen nodig of wenselijk zijn. Naast de registratie voorziet de tilthermometer ook adviezen en praktische richtlijnen voor verbetering.

We vinden het van cruciaal belang om te investeren in een professioneel onderbouwd hef- en tilbeleid. Het correct verplaatsen van mensen is immers een win-win voor zowel medewerkers als bewoners. Medewerkers hebben minder kans op rug- of schouderletsels en bewoners voelen zich comfortabeler en ervaren minder pijn.

Tilthermometer in de praktijk
In nauwe samenwerking met Zorgergonomie wordt de tilthermometer dit najaar geïmplementeerd in de tien woonzorgcentra van GVO. Op dinsdag 5 oktober vindt de kick-off meeting plaats met de ondertekening van het charter in CC De Wissel in Wingene.

Onder begeleiding van de docent van Zorgergonomie worden in oktober-november drie trainingssessies voorzien voor de tilcoaches en tilreferenten van alle voorzieningen volgens het "train the trainer"-principe. Bedoeling is immers dat zij het gebruik van de tool verder uitrollen in hun werkomgeving. De tilcoaches en -referenten blijven ook de sleutelfiguren in het terugkoppelen van de bevindingen en het opmaken van jaaractieplannen.

Zorg dragen voor onze bewoners en ook voor onze medewerkers
Op die manier willen we een langdurig verbeterproces opzetten, waarbij evaluatie en aanpassingen elkaar afwisselen en resulteren in efficiëntere hef- en tilmethodieken. Die zullen op hun beurt leiden tot het verminderen van rug- of schouderklachten bij onze medewerkers en een comfortabeler gevoel bij onze bewoners.